Mededelingen

Bestuursmededelingen

Toegang lezingen

Onze lezingavonden zijn voortaan ook toegankelijk voor niet-leden, tegen betaling van € 7,50 per keer. We gaan er niet breed voor adverteren, maar verwachten wel dat leden uit de collega-clubs hiervan gebruik gaan maken, al hoorden we geluiden dat men het bedrag wat hoog vindt. Het helpt ons bij de gestaag stijgende sprekerstarieven in tijden van een krimpend ledental.