Lidmaatschap

Lid worden van de NAFVA?

Kennis maken
Kom gerust eens kijken of de NAFVA iets voor je is. Altijd welkom op een ledenavond, wekelijks op woensdag (september t/m mei) om 20 uur. Het clublokaal is de Tuinzaal van de Pelgrimskerk, ingang Backershagen 12, bij de Van Boshuizenstraat, A’dam-Buitenveldert. Wat we die avond bieden staat op deze site onder Programma. Meld je in de zaal even bij een bestuurslid, en we praten verder, het verplicht tot niets. Alle verdere informatie bij de secretaris:

Wim Broekman
Tel: 020-6256038
Mobiel: 06-14971337
E-mail: info@nafva.nl

Toelatingsprocedure
We houden het simpel en bedoelen het niet als drempel. De procedure dient om je sneller verder te helpen. Twee leden wisselen een halfuurtje met je van gedachten, met als uitgangspunt: wat zoek je, en wat bieden we? En we vragen je een tiental foto’s te laten zien. Spreek een datum af met de secretaris, adres hierboven. We tellen nu ca. 75 leden, er is nog alle ruimte tot het maximum van 100 is bereikt.

Tevens lid van de Fotobond
De NAFVA is met ca. 300 andere clubs aangesloten bij de koepel Fotobond, Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie. Deze biedt o.a. fotowedstrijden, vormingsdagen, cursussen en een goede cameraverzekering. Daar kun je dus ook aan meedoen. Voor de top zijn er 8 thematische gespreksgroepen. Deels vinden de activiteiten plaats in de afdelingen. De NAFVA vormt met nog 6 clubs de Afdeling Amsterdam e.o. Onze leden krijgen ook 4x per jaar het bondsblad In Beeld thuis gezonden.
De Fotobond is weer lid van de internationale organisatie FIAP, die o.a. fotosalons laat organiseren, en leden onderscheidt die daar met succes aan deelnemen.

Contributie
Voor gewone leden € 110,- per jaar, jeugdleden en studenten € 60,- (tot je 21e resp. afronding of staking van je opleiding), en huisgenootleden € 35,-. Dit is inclusief een exemplaar van ons Jaarboek en het lidmaatschap van de landelijke Fotobond. Wie in de loop van het jaar lid wordt betaalt alleen voor de resterende volle maanden na je aanmelding. De penningmeester stuurt na aanmelding, en verder jaarlijks in september, de contributienota met alle betalingsgegevens.