Over de Nafva

De wekelijkse clubavonden (elke woensdagavond van begin september t/m eind mei)

Op bespreekavonden tonen de leden hun werk en vertellen daarover. Soms presenteert een aantal leden van een andere club hun werk. Er zijn ook avonden over een thema, technische instructie of de resultaten van de wedstrijden van de Fotobond. Belangrijk en redelijk uniek is de maandelijkse ‘spreker van buiten’. Een bekende fotograaf, professioneel of amateur, presenteert zijn werk, gaat de discussie aan en vertelt over de achtergronden. Elke maand een ander, uit allerlei disciplines van autonome kunst tot en met fotojournalistiek. Soms een andere betrokkene bij het vak, zoals een uitgever of kunsthistoricus.

Wedstrijden

Jaarlijks houden we in december en januari een onderlinge wedstrijd voor foto’s op papier. Het werk wordt beoordeeld door een externe jury. Inzenden kan in drie categorieën waarin je series van 3-5 samenhangende foto’s kunt inzenden: vrij onderwerp, de mens, en natuur & landschap. Ook kunnen leden 1 of 2 losse foto’s (solo’s) inzenden, meestal met een vrij onderwerp. Daarnaast houden we in maart een wedstrijd voor digitale bestanden die we via een beamer tonen. Ook neemt de club deel aan de jaarlijkse fotowedstrijd van de landelijke Fotobond BNAFV. Onze wedstrijdcommissie selecteert hiervoor het beste werk om de club te vertegenwoordigen. Vaak eindigt de NAFVA in de top-10 van de beste clubs in het land.

Werkgroepen

Er zijn op dit moment geen werkgroepen actief.

Workshops

Per seizoen worden een of twee inspirerende workshops van elk 6 avonden gegeven, begeleid door een bekende (vak)fotograaf. Die kan een thema behandelen of de cursisten begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen stijl. Voor de workshops gelden extra kosten.

Excursies

Incidenteel maken we een gezamenlijke excursie, soms naar een natuurgebied, dan weer naar bijv. een hoogovencomplex of een stad met een (foto)museum.