NAFVA Jaarwedstrijd Print

NAFVA – Wedstrijdreglement Jaarwedstrijd Prints

Jaarlijks in november en januari houdt de NAFVA een onderlinge wedstrijd voor afdrukken op papier e.d. Dit als onderlinge ‘krachtmeting’, en om goed werk boven tafel te krijgen voor de clubinzending naar de landelijke BondsFotowedstrijd, die in 2017 begin februari sluit (10 foto’s, maximaal 3 van één lid, minimaal 4 inzenders).
Je kunt per wedstrijd op twee voorafgaande clubavonden foto’s inleveren bij de wedstrijdcommissie: Ad Voss en Paul Roholl. Het bestuur benoemt per wedstrijd één extern jurylid, die beoordeelt, de prijzen toekent en het werk bespreekt op een clubavond.
De hieronder genoemde maximale aantallen gelden voor beide wedstrijden samen!

– 1e Wedstrijd (november) met de categorieën:
Solo / Vrij onderwerp1e prijs: Bispinck Trofee
Solo / Abstract1e prijs: (een nog naamloze beker)
Solo / Natuur & Natuurlijk Landschap 1e prijs: Broekman Bokaal
Serie / Natuur & Natuurlijk Landschap1e prijs: Van Dalsum Trofee
Inleveren op 9 en 16 november, bespreking 23 november. Jury:

– 2e Wedstrijd (januari) met de categorieën:
Solo / De Mens & portret1e prijs: èFDé Trofee
Serie / De Mens & portret 1e prijs: Udo Geisler Award
Serie / Abstract1e prijs: (een nog naamloze beker)
Serie / Vrij onderwerp1e prijs: Merkelbach Beker

Serie: Je kunt in totaal maximaal 3 series van 3-5 foto’s (aantal per serie naar eigen keuze)
inzenden, maximaal 2 series in één categorie:
Serie / Natuur & Natuurlijk Landschap
(hoogstens minimale menselijke invloed, stadsnatuur zonder nadruk op ‘gebouwde
omgeving’, geen verstoring van de natuur bij de opname)
Serie / De Mens & portret
(straat, studio, portret, genre, naakt, journalistiek, enz.)
Serie / Abstract
(non-figuratief, niet te eenvoudig herkenbaar enz.)
Serie / Vrij onderwerp
(alle thema’s behalve bovenstaande; autonoom, enz.)

Een Serie toont een verband tussen de foto´s en een herkenbaar ‘handschrift’ van de fotograaf, ofwel: hij is vanuit één consistente visie gemaakt . Anders gezegd: één thema met een eigen stijl, samenhang of werkwijze. Een verhaal, een logisch opeenvolgende sequentie: alles mag, als er maar sprake is van één consistente visie en een ‘inhoudelijke samenhang’.

Solo: Je kunt maximaal 4 losse foto’s inzenden, zonder onderlinge samenhang verdeeld over een of meer categorieën. Elke foto wordt afzonderlijk beoordeeld. Zie de omschrijving van de categorieën hierboven bij Serie.

Solo / Natuur & Natuurlijk Landschap
Solo / De Mens & portret
Solo / Abstract
Solo / Vrij onderwerp

De 1e prijs in elke categorie krijgt één hele Serie van 3-5 foto’s, resp. bij Solo één foto. De jury kan naar eigen inzicht, op basis van kwaliteit en ongeacht het aantal inzendingen in die categorie, een of meer 2e en 3e prijzen en een of meer Eervolle Vermeldingen aan een Serie of foto toekennen.
In elke categorie is de 1e prijs een wisselprijs, met de naam van de winnaar ingegraveerd. Deze wisselprijs blijft een jaar lang bij de winnaar. Kort voor de volgende jaarwedstrijd moet de prijs terug naar de wedstrijdcommissie. Deze prijzen dragen de naam van prominente (oud-)leden. Alle winnaars krijgen een Diploma.
De wedstrijdcommissie kan een inzending, als daar naar haar oordeel duidelijk aanleiding voor is, in een andere categorie laten meedoen; de fotograaf krijgt daar bericht van.

Formele regels:
1. Alle foto’s inleveren in een passe-partout, of opgeplakt op dun materiaal. Het formaat van de foto’s is vrij, de buitenmaat voor foto, passe-partout of onderlaag moet liefst 40×50 cm bedragen en mag in geen geval groter zijn (dit is de maat die de Fotobond vraagt).
2. Stuur van alle foto’s tevens een digitaal bestand als bijlage bij een e-mail naar (wedstrijden@nafva.nl). Formaat 1920×1080 pixels (hoogte niet groter, dus staand 1080 hoog, vierkant 1080×1080). Geef elk bestand als naam de categorie, je achternaam + een 2-cijferig volgnummer (b.v. NA-Broekman-01, NA-Broekman-02 enz.). Zijn de bestanden te groot voor één mail, verdeel ze dan over meerdere mails, of gebruik de gratis verzending ineens via www.wetransfer.com naar hetzelfde mailadres. De prints worden beoordeeld, de digitale bestanden dienen bij de bespreking, zodat iedereen de foto’s goed kan zien.
3. Meerdere foto’s binnen één passe-partout of op één onderlaag gelden als één foto, tenzij duidelijk sprake is van een serieverband. De maximale buitenmaat is 40×50 cm.
4. Op de achterkant van de prints moet duidelijk de naam van de fotograaf staan; op de voorkant mag desgewenst een titel o.i.d. staan, maar géén naam van de fotograaf.
5. Geef op de achterkant aan voor welke categorie je inzendt. Geef tevens de volgorde van de foto’s binnen de serie aan (gebeurt dit niet, dan beslist de jury hierover zelf).
6. Geen foto’s of series inleveren die al in een vorige jaar- of projectiewedstrijd in de vereniging hebben meegedaan. Ze mogen wel eerder in de club of elders getoond zijn.
7. Eén losse foto uit een Serie (ook uit vroeger ingezonden series) mag desgewenst meedoen bij “Solo”; lever dan wel een aparte afdruk in. Omgekeerd mag een foto uit Solo (ook een oudere) deel uitmaken van een Serie (mits met een aparte afdruk).
8. We verwachten recent werk (niet ouder dan 5 jaar), tenzij het een of meer zodanig bewerkte “oude” beelden betreft, dat je duidelijk van nieuw werk kunt spreken.
9. We gaan ervan uit dat de foto’s beschikbaar zijn voor clubexposities en de clubinzending naar de BondsFotowedstrijd (voor de laatste geselecteerde foto’s krijg je na ca. 2 maanden weer terug, de overige direct na de selectie eind januari).
10. Het oordeel van de jury is beslissend.