Reglement Projectiewedstrijden

Reglement Projectiewedstrijd

We houden deze wedstrijd jaarlijks in het voorjaar.

Elk lid kan maximaal 4 foto´s inzenden, te mailen naar wedstrijden@nafva.nl. Stuur de foto´s als aparte bijlage bij een e-mail (jpeg’s, geen zipbestanden e.d.), of verzend ze gratis per WeTransfer.com naar hetzelfde mailadres, of lever ze in op een USB-stick bij de wedstrijdcommissie (Ad Voss & Paul Roholl).
De foto´s worden afzonderlijk beoordeeld, géén series.

Sluitingsdatum: uiterlijk woensdag 21 februari moeten de bestanden binnen zijn op de e-mail, of lever je USB stick in uiterlijk op de clubavond van 21 februari bij de wedstrijdcommissie.

Het bestuur benoemt een externe jury, die zich een oordeel vormt en de prijzen toekent. De jury bespreekt het werk op de clubavond van 28 februari.

Inzenden kun je in de categorieën:
– AB = Abstract (niet al te concreet en/of herkenbaar)
– ME = De Mens & Portret (alles van studio-opnamen, genre, naakt en portret t/m documentair, straatbeelden en journalistiek);
– NA = Natuur & Natuurlijk Landschap (geen gebouwde omgeving; “stadsnatuur” alleen met de nadruk op natuur; geen natuur verstoring; geen digitale manipulatie, alleen ‘optimalisering’);
– ST = Stilleven, gearrangeerd of aangetroffen
– VO = Vrij Onderwerp (architectuur, autonoom, enz., ofwel alles wat niet onder beide eerste thema’s valt, of juist wel, maar dan verder digitaal bewerkt; alle bewerkingen en manipulaties zijn toegestaan).

“Geen digitale manipulatie” bij Natuur betekent, dat optimalisering is toegestaan wat betreft uitsnede, contrast, lichte retouche, plaatselijk doordrukken/tegenhouden, kleurverzadiging of omzetting naar zwart-wit zonder kleureffecten e.d., maar dat verder gaande ingrepen, manipulaties en effecten zijn uitgesloten. Focus stacking en HDR zijn toegestaan. Het beeld zelf zoals waargenomen moet intact gebleven zijn. Alle opnametechnieken mag je toepassen (= internationaal gehanteerde regels). Toch verder gaande bewerkingen? Dan dingen ze mee in Vrij Onderwerp.

Bij ‘Abstract’, ‘De Mens & Portret’, ‘Stilleven’ en ‘Vrij Onderwerp’ zijn alle ingrepen die de bewerkingsprogramma’s bieden toegestaan. Geef je fantasie, je bewerkingssoftware en je creativiteit de vrije loop.

Elke foto wordt afzonderlijk beoordeeld, ze worden stuk voor stuk geprojecteerd. Meerdere foto´s in één categorie hoeven geen samenhang te vertonen, laat staan een serie te vormen. Gewoon je beste foto(’s).
De wedstrijdcommissie kan besluiten, op grond van de aard en eigenschappen van het onderwerp en/of de mate van de bewerking, een foto in een andere categorie onder te brengen.

Prijzen: per categorie één 1e prijs, een ‘bekertje voor de heb’, de naam van de winnaar wordt erin gegraveerd. De overige prijzen en eervolle vermeldingen bestaan uit een oorkonde.
De jury kan naar eigen inzicht, gebaseerd op kwaliteit en ongeacht het aantal inzendingen in die categorie, meerdere 2e en 3e prijzen en Eervolle Vermeldingen toekennen, of zelfs afzien van de toekenning van een of meer prijzen als de kwaliteit daartoe aanleiding geeft.

Formele regels:
– Maximaal 4 foto’s als aparte bijlage mailen naar: wedstrijden@nafva.nl (geen Zip bestanden), of gratis per WeTransfer.com verzenden, of inleveren op een USB-stick tijdens een clubavond.
– Geef elke foto een bestandsnaam bestaande uit: de categoriecode, je achternaam en een 2-cijferig volgnummer (b.v. NA-Broekman-01, NA-Broekman-02 enz.).
– Technische vereisten: formaat 1920×1080 pixels, 100 dpi, jpeg in hoogste kwaliteit, sRGB. Veel grotere en te kleine bestanden worden geweigerd, overschrijdt de pixelmaten niet! Vierkant dus 1080×1080 pixels, staand niet hoger dan 1080 pixels.
– Alle materiaal moet uiterlijk woensdag 21 februari bij het mailadres wedstrijden@nafva.nl binnen zijn, resp. een USB stick uiterlijk op de clubavond van 21 februari bij de wedstrijdcommissie.
– Zet op de USB-stick je naam of een herkenbare code, zodat iedereen zijn eigen beelddrager kan terugkrijgen.
– Foto’s die als print eerder in een NAFVA Jaarwedstrijd (die uit november ‘17/januari ’18 of eerder) hebben meegedaan zijn uitgesloten. De foto´s mogen wel reeds in de club of elders getoond en/of bekroond zijn. Foto´s voor de Projectiewedstrijd mogen later niet meedoen in de Jaarwedstrijd voor prints bij “Solo”, maar eventueel wel deel uitmaken van een serie.
– We verwachten recent werk (niet ouder dan 5 jaar), tenzij het een zodanige be- of verwerking van “oud” materiaal betreft, dat je van een nieuw beeld kunt spreken.
– Alléén digitale bestanden inleveren, geen afdrukken of dia’s.