3de Natuur Serie A - Paul Roholl - Van G

Activiteiten

Presentaties/besprekingen

Een van onze belangrijkste activiteiten is het presenteren en bespreken van onze eigen foto's. We doen dit 1 tot 2x per maand, in verschillende vormen en zonder wedstrijdelement. We kennen zes soorten presentaties:

 1. Printbesprekingen

 2. Projectiebesprekingen

 3. Themabesprekingen

 4. Tafelavonden

 5. Fotobespreekavonden met de Manders Driehoek

 6. Presentaties eigen werk leden
   

De besprekingen worden doorgaans begeleid door een gespreksleider en de makers geven een korte toelichting op het eigen werk. Aan het eind van elke print- en projectiepresentatie kiest de gespreksleider de nieuwe Foto van de Maand. Die komt vervolgens prominent op de homepage te staan.

 1. Voor de printbesprekingen neem je maximaal 8 geprinte foto's mee (solo's en/of series) in een passe-partout of opgeplakt op dun materiaal. De foto's worden staand op een lange plank geplaatst zodat iedereen ze van dichtbij kan bekijken. De bespreektijd per foto is mede afhankelijk van het aantal leden dat foto's wil presenteren. In de Ledensectie staat nadere uitleg.

 2. Voor de projectiebesprekingen - digitale bestanden via de beamer - kun je maximaal 5 foto's laten zien. In de ledensectie staat onder Reglementen & Instellingen hoe dat in zijn werk gaat, want de bestanden moeten ruim van te voren worden ingestuurd.

 3. Bovendien hebben we een of twee keer per jaar een themabespreking rondom een vooraf bepaald thema. De foto's kunnen zowel in print als via de beamer worden getoond. Zo beginnen we elk nieuw seizoen met de presentatie van het vakantiethema, bedacht en besproken door de maker van de winnende foto van het afgelopen seizoen. In de loop van het seizoen is er nog een tweede thema-avond.

 4. Bij de tafelavonden kunnen leden om beurten een aantal prints op de grote tafel leggen en kort aangeven waarom ze de foto's aan de andere leden willen laten zien. We bekijken en bespreken ze vervolgens gezamenlijk onder leiding van een van de clubleden. De bedoeling is dat je 'onaffe werken in uitvoering' toont waarover je graag de meningen en tips van de aanwezigen wilt horen. Denk aan hulp bij samenstelling, inkorting of uitbreiding van series en oplossing van andere fotoproblemen. Deze foto's (max. 20) hoeven niet chic geprint te zijn of in passe-partouts getoond te worden. De avonden zijn door de onderlinge discussies wat laagdrempeliger en informeler dan de eerste drie presentatievormen.

 5. Bij de fotobespreekavond met de Manders Driehoek neem je 3 interessante prints mee waarover je graag de mening van de clubleden wilt horen. Bij voorkeur niet kleiner dan A4-formaat en zonder passe-partout. Dit is de laagdrempeligste bespreekvorm van alle presentaties.

 6. Bij de presentatie eigen werk krijgen 2-3 leden per avond de gelegenheid om een interessante selectie uit hun eigen werk te tonen én zelf te bespreken. De foto's kunnen zowel in print als via de beamer gepresenteerd worden. We doen dit 1 of 2x per seizoen.


Wedstrijden

Binnen onze vereniging kennen we drie - in zwaarte oplopende - niveaus:

 1. Verenigingswedstrijden (Print en Projectie)

 2. Afdelingswedstrijden

 3. Bondsfotowedstrijden

1.  Verenigingswedstrijden

Elk jaar houden we verschillende verenigingswedstrijden, ook hier onderverdeeld in prints en projectie. Je kunt altijd aan verschillende categorieën meedoen. Een extern en onafhankelijk jurylid beoordeelt de inzendingen en bespreekt deze op een clubavond. Naast een 1e prijs kan de jury ook een 2e, 3e en/of een of meerdere eervolle vermeldingen uitreiken. In de ledensectie vind je de reglementen onder Reglementen & Instellingen.

2.  Afdelingswedstrijden

Wij horen bij de kleine Afdeling 10 van de Fotobond. Naast onze vereniging zijn daar nog vier andere clubs uit de regio bij aangesloten. Een keer per jaar organiseert de Afdeling bij een van de aangesloten clubs een gezamenlijke wedstrijd, meestal in de lente. Een extern en onafhankelijk jurylid doet de beoordeling en reikt de prijzen uit. Per categorie reikt de jury altijd minstens één 1e prijs uit, maar kan daarnaast besluiten om meerdere 2e en 3e prijzen uit te reiken en/of een of meerdere eervolle vermeldingen. Zowel solo foto's als series dingen mee. Op voordracht van de jury kan het afdelingsbestuur bovendien de beste series van 5 foto's (de zgn. '5 met samenhang') nomineren voor deelname aan de Salon Foto Nationaal.

3.  Bondsfotowedstrijden (BFW)

Onze vereniging doet elk jaar mee aan de door de Fotobond georganiseerde - en prestigieuze - wedstrijd voor fotoclubs. Individuele leden kunnen daar niet direct aan deelnemen: het gaat om de allerbeste foto's van de vereniging. (Niet te verwarren met de fotobondwedstrijden, zie het kopje hierna). Onze wedstrijdcommissie - bijgestaan door enkele ervaren leden - selecteert uit alle bewaarde werken van het lopende seizoen 10 foto's, en daarbinnen niet meer dan 2 per lid. Zo staan we de laatste jaren vrijwel zonder uitzondering in de top-5. In 2005, 2007 en 2017 waren we zelfs de beste van het land.

Fotobondwedstrijden

De Fotobond en de Afdelingen zelf organiseren ook allerlei individuele en online wedstrijden die los staan van de club: kijk hier maar eens.

Sprekers

Vrijwel elke maand komt er een ‘spreker van buiten’: meestal een bekende fotograaf die het eigen werk presenteert, de discussie aangaat en vertelt over de achtergronden van het eigen werk. Elke maand is dat een ander en uit allerlei disciplines: van autonome kunst tot en met fotojournalistiek. Soms is het ook een andere betrokkene bij het vak, zoals een uitgever, kunsthistoricus of fotocurator van een museum. Ook sommige leden geven incidenteel een voordracht. Daarnaast organiseert Afdeling 10 voor de aangesloten clubs afdelingslezingen waarbij ieder lid van harte en gratis welkom is.

Workshops & cursussen

Onze club organiseert elk seizoen doorgaans 2 workshops/cursussen van 5-6 avonden onder leiding van een professioneel fotograaf, een docent aan de fotoacademie of een mentor van de fotobond. Deze workshops stimuleren de deelnemers in hun fotografische creativiteit en inventiviteit, en helpen bij het ontwikkelen van een frisse kijk op de eigen vaardigheden. Na afloop presenteren de cursisten hun werk tijdens een clubavond.

Portfolio's

Elk lid kan tot 15 foto's of een kort fotofilmpje (al of niet op muziek) naar de webmaster sturen zodat die een persoonlijk portfolio op het openbare gedeelte van de website voor je kan maken. Kijk in de ledensectie onder 'Reglementen & Insturen' hoe dat moet.

Foto-exposities

Als vereniging exposeren wij regelmatig met foto's van onze leden. Vaak exposeren we in ruimtes van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (de OBA) onder de titel 'De wereld door de ogen van de NAFVA'. Ook individuele leden tonen werk in eigen exposities of in combinatie met anderen. Op de pagina Verenigingsnieuws zie je wie van onze leden waar exposeren.

Salon Foto Nationaal

De Salon is de belangrijkste en meest prestigieuze expositie van de Fotobond. Het afdelingsbestuur kan op voordracht van de afdelingsjury series van 5 foto's (de '5 met samenhang') nomineren voor inzending. Ook kan het afdelingsbestuur leden van clubs uit hun eigen afdeling uitnodigen om een serie in te dienen. Als er teveel series geschikt zijn voor inzending moet er helaas geloot worden. Leden die ooit het predicaat Bondsmeesterklasse (BMK) hebben behaald kunnen sowieso meedingen en behoeven geen nominatie door de Afdeling.

Bezoek van en aan collega-fotoclubs

Een of meerdere keren per seizoen komen leden van een collega-fotoclub hun werken tonen op een clubavond. Op verzoek brengt een delegatie vanuit onze club dan een tegenbezoek.

 

Jaarboek

Jaarlijks geeft onze club een fraai fotoboek uit. Daarin staan niet alleen de winnende seizoensfoto's maar ook de mooiste platen van de makers in onze club.