Agenda 2020-2021

Geactualiseerd op 23 juni 2020

​​Beste leden,

Voorpret is halve pret en daarom plaatsen we alvast het programma tot eind van het jaar. Uiteraard is alles onder voorbehoud. Wat betreft de uitvoering van het programma zijn we afhankelijk van de richtlijnen van de overheid en van de beperkingen van onze zaal. Hoe de situatie in september zal zijn is nu nog koffiedik kijken.

Het bestuur heeft zich gebogen over een aantal mogelijke scenario's, maar het heeft nog geen zin daar al te veel op vooruit te lopen. Alles is mogelijk. Dat kan variëren van volkomen normale avonden tot avonden met halve bezetting, mondkapjes en geen versnaperingen in de pauze.

Het allerbelangrijkste is dat we jullie graag in september in goede gezondheid weer mogen ontmoeten.

Namens het bestuur,
Willem Melching

 

Woensdag 9 september

Zomeropdracht: Corona-quarantaine. Max. 5 foto's via de beamer. Gespreksleiding door Paul R.

Uiterste inzenddatum is maandag 7 september vóór 12.00 uur. Stuur je niet-verkleinde (!) bestanden (jpg 100%, sRGB, 300ppi) via wetransfer.com naar projectie@nafva.nl onder vermelding van 'Zomeropdracht'. En natuurlijk zorg je ervoor dat je je voor- en achternaam (dus niet alleen je initialen) in de bestandsnamen opneemt.

De gespreksleiding kiest de Foto van de Maand - September.

Na de pauze: tonen van onze series die zijn geselecteerd/ingestuurd voor Salon Foto Nationaal.

Woensdag 16 september

Algemene Ledenvergadering met o.a. de jaarverslagen van de secretaris, de ledenadministratie en de penningmeester. De definitieve begroting 2020/2021, het verslag van de kascommissie, bestuursverkiezing, aanvulling kascommissie, wijzigingen Huishoudelijk Reglement, suggesties en rondvraag.

 

Na de pauze: Paul V. presenteert zijn foto's van het St. Franciscuspad Rome-Florence.

Woensdag 23 september

Gastspreker Willem van den Hoed.

Woensdag 30 september

Presentatie werk van de cursisten van de workshop o.l.v. Jan Theun van Rees.

Woensdag 7 oktober

Tafelavond. Neem werk-in-uitvoering mee. Gespreksleiding nog niet bekend.

Woensdag 14 oktober

Werk van eigen leden: Nico R., Lloyd K. en Ot J.

 

Woensdag 21 oktober

Gastspreker Jan Dirk van der Burg, Fotograaf des Vaderlands 2018-2020.

Woensdag 28 oktober

Start inleveren voor clubwedstrijd Prints 1. Binnenkort staat hier het reglement.

 

Interactieve avond. Jaap H. in gesprek met de leden over:

  • sociale media zoals Instagram/Facebook, wat is interessant voor je?

  • actief mentorschap, wat houdt dit in en wie wil wat?

  • wat wil je bereiken met je foto's? Pro worden, galerie, verkopen?

 

Na de pauze: juiste papiersoort bij het printen. Eigen sprekers nog niet bekend.

Woensdag 4 november

Inleveren voor Clubwedstrijd Prints 1. Binnenkort staat hier het reglement.

Spreker Marsel van Oosten

Woensdag 11 november

Uiterste inleverdatum Clubwedstrijd Prints 1! Binnenkort staat hier het reglement.

Manders Driehoek 1 o.l.v. Tine van Voorst. Iedereen (!) neemt twee à drie interessante prints mee op minimaal A4 formaat (liefst zonder passe-partout) om ze te bespreken met de andere leden aan tafel. Hier staat meer informatie.

 

Woensdag 18 november

Printbespreking. Max 8 foto's. Gespreksleiding nog niet bekend.

De gespreksleiding kiest de Foto van de Maand - November

 

Woensdag 25 november

Clubwedstrijd Prints 1, bespreking en uitslag. Jury nog niet bekend.

Woensdag 2 december

Tafelavond. Neem werk-in-uitvoering mee, mag in eenvoudige prints. Gespreksleiding nog niet bekend.

Woensdag 9 december

Gastspreker Eli Dijkers.

Woensdag 16 december

Projectiebespreking. Max. 5 foto's. Gespreksleiding nog niet bekend.

De gespreksleiding kiest de Foto van de Maand - December.