top of page
3de Natuur Serie A - Paul Roholl - Van G

ACTIVITEITEN
 

PRESENTATIES & BESPREKINGEN

Een van onze belangrijkste activiteiten is het presenteren en bespreken van onze eigen foto's. We doen dit 1 tot 2x per maand, in verschillende vormen en zonder wedstrijdelement. We kennen vijf soorten presentaties:

1.  Printbesprekingen

Voor de printbesprekingen neem je maximaal 8 geprinte foto's mee (solo's en/of series) in een passe-partout of opgeplakt op dun materiaal. De foto's worden staand op de plank geplaatst zodat iedereen ze van dichtbij kan bekijken. De bespreektijd per foto is afhankelijk van het aantal leden dat foto's wil presenteren.

 

2.  Projectiebesprekingen

Voor de projectiebesprekingen - digitale bestanden via de beamer - kun je maximaal 5 foto's laten zien. De bestanden moeten vooraf worden ingestuurd.

 

De Print- en Projectiebesprekingen worden begeleid door een een of twee speciaal opgeleide gespreksleiders uit de eigen gelederen. De makers geven vooraf of erna een korte toelichting op het eigen werk. Aan het eind van elke print- en projectiebespreking kiest de gespreksleiding de nieuwe Foto van de Maand. Die foto komt vervolgens tijdelijk prominent op de nieuwspagina te staan en wordt ook vast bijgeplaatst in de eigen gallery.

3.  Themabesprekingen

Een of twee keer per jaar hebben we een themabespreking rondom een vooraf bepaald thema. De foto's kunnen zowel in print als via de beamer worden getoond. Zo beginnen we elk nieuw seizoen met de presentatie van de zomeropdracht, bedacht en besproken door de maker van de winnende foto van het afgelopen seizoen. In de loop van het seizoen is er nog een tweede thema-avond.

 

4.  Tafelavonden

Bij de tafelavonden kunnen leden om beurten een aantal prints op de grote tafel leggen en kort aangeven waarom ze de foto's aan de andere leden willen laten zien. We bekijken en bespreken ze vervolgens gezamenlijk onder leiding van een van de clubleden of gespreksleiders. De bedoeling is dat je 'onaffe werken in uitvoering' toont waarover je graag de meningen en tips van de aanwezigen wilt horen. Denk aan hulp bij samenstelling, inkorting of uitbreiding van series, hulp bij grotere projecten en oplossing van andere fotoproblemen. Deze foto's (max. 20) hoeven niet chic geprint te zijn of in passe-partouts getoond te worden. De avonden zijn door de onderlinge discussies wat laagdrempeliger en informeler dan de eerste drie presentatievormen.

 

5.  Presentaties eigen werk leden
Hierbij krijgen 2-3 leden per avond de gelegenheid om een interessante selectie uit eigen werk te tonen én zelf te bespreken. De foto's kunnen zowel in print als via de beamer gepresenteerd worden. We doen dit 1 of 2x per seizoen.

WEDSTRIJDEN

Naast de verschillende soorten besprekingen kennen we drie - in zwaarte oplopende - niveaus:

  1. Clubwedstrijden

  2. Afdelingswedstrijden

  3. Bondsfotowedstrijden

1.  Clubwedstrijden

Elk jaar houden we vier clubwedstrijden: twee printwedstrijden en twee projectiewedstrijden. Je kunt daarbij aan verschillende categorieën meedoen. Een extern jurylid beoordeelt de inzendingen en bespreekt deze op een clubavond. In de ledensectie vind je de reglementen in de buttons onder Reglementen & Insturen.

2.  Afdelingswedstrijden

Wij horen bij de kleine Afdeling 10 van de Fotobond. Naast onze vereniging zijn daar nog vier andere clubs uit de regio bij aangesloten: FVGVB (in de tramremise in de Rivierenbuurt), Fotoclub Almere, FotogroepFlevo in Dronten en Fotolinie in Almere. Elke lente organiseert de Afdeling bij een van de aangesloten clubs een gezamenlijke wedstrijd. Een extern jurylid doet de beoordeling en reikt de prijzen uit. Zowel solo foto's als series dingen mee. Op voordracht van de jury kan het afdelingsbestuur bovendien de beste series van 5 foto's (de zgn. '5 met samenhang') nomineren voor deelname aan de Salon Foto Nationaal.

Sinds 2021 organiseert de afdeling ook een aantal keren per jaar een 'Foto Challenge'. Informatie daarover wordt gemaild aan alle leden van de afdeling.

3.  BondsFotoWedstrijden (BFW)

Onze vereniging doet elk jaar mee aan de door de Fotobond georganiseerde - en prestigieuze - wedstrijd voor fotoclubs. Individuele leden kunnen daar niet aan deelnemen: het gaat om de allerbeste foto's van de clubs. (Niet te verwarren met de fotobondwedstrijden, zie het kopje hierna). Onze wedstrijdcommissie - bijgestaan door enkele ervaren leden - selecteert uit de wedstrijden en presentaties van het afgelopen jaar en speciaal ingezonden foto's de beste 10. Zo staan we de laatste jaren vaak in de top-5. In 2005, 2007 en 2017 waren we zelfs de beste van het land.

Fotobondwedstrijden

De fotobond is de landelijke koepel. Er zijn zo'n 295 fotoclubs bij aangesloten. Wij behoren bij de kleine Afdeling 10 - Regio Amsterdam e.o. De andere clubs binnen deze afdeling zijn de FVGVB, FC Almere en Fotolinie in Almere/Dronten. De Fotobond zelf organiseert ook allerlei individuele en online wedstrijden die los staan van de club: kijk hier maar eens.

EN VERDER

 

Sprekers

Vrijwel elke maand komt er een ‘spreker van buiten’: meestal een bekende fotograaf die het eigen werk presenteert, de discussie aangaat en vertelt over de achtergronden van het eigen werk. Elke maand is dat een ander en uit allerlei disciplines: van autonome kunst tot en met fotojournalistiek. Soms is het een andere betrokkene bij het vak, zoals een uitgever, kunsthistoricus of fotocurator van een museum. Ook sommige leden geven incidenteel een voordracht. Daarnaast organiseert Afdeling 10 voor de aangesloten clubs afdelingslezingen waarbij ieder lid binnen de afdeling van harte en gratis welkom is.

Workshops & cursussen

Onze vereniging organiseert doorgaans 1 workshop/cursus van 5-6 avonden per seizoen, onder leiding van een professioneel fotograaf, een docent aan de fotoacademie of een mentor van de fotobond. Deze workshops stimuleren de deelnemers in hun fotografische creativiteit en inventiviteit, en helpen bij het ontwikkelen van een frisse kijk op de eigen vaardigheden. Na afloop presenteren de cursisten hun werk tijdens een clubavond.

Foto-exposities

Als vereniging exposeren wij regelmatig met foto's van onze leden. Ook individuele leden tonen werk in eigen exposities of in combinatie met anderen. Op de Nieuwspagina zie je wie van onze leden waar exposeren.

Salon Foto Nationaal

De Salon is de belangrijkste en meest prestigieuze expositie van de Fotobond. Het afdelingsbestuur kan op voordracht van de afdelingsjury series van 5 foto's (de '5 met samenhang') nomineren voor inzending. Ook kan het afdelingsbestuur leden van clubs uit hun eigen afdeling uitnodigen om een serie in te dienen. Als er teveel series geschikt zijn voor inzending moet er helaas geloot worden. Leden die ooit het predicaat Bondsmeesterklasse (BMK) hebben behaald kunnen sowieso meedingen en behoeven geen nominatie door de Afdeling.

Bezoek van en aan collega-fotoclubs

Een of meerdere keren per seizoen komen leden van een collega-fotoclub hun werken tonen op een clubavond. Op verzoek brengt een delegatie vanuit onze club dan een tegenbezoek.

 

Jaarboek

Jaarlijks geeft onze club een fraai fotoboek uit. Daarin staan niet alleen de winnende seizoensfoto's maar ook de mooiste platen van de makers in onze vereniging.

bottom of page