top of page
_DSC4354.jpg

HISTORIE
 

De huidige NAFVA is in 2003 ontstaan uit twee fotoclubs: de Amateur Fotografen Vereniging (de (N)AFV) en de Amsterdamse Amateur Fotografen Vereniging (de AAFV).

Bij de (N)AFV begon het in 1887 allemaal met vijf jonge ambitieuze Amsterdamse notabelen. Al snel kreeg deze vereniging landelijke betekenis en groeide explosief tot zo’n 500 leden. In die kleurrijke vroege pioniersfase van de fotografie kwam men vanuit Groningen tot Maastricht naar de maandelijkse clubavonden. Alle nieuwe technieken, uitvindingen en artistieke ontwikkelingen werden getoond. Vele grote namen waren regelmatig te vinden in de NAFV (‘Nederlandse’ werd in 1910 toegevoegd). De landelijke betekenis van de NAFV nam al vóór WO II geleidelijk weer af door de crisis en de opkomst van clubs in meer steden.

Na 1950 groeide het aantal clubs in het hele land snel en democratiseerde de fotografie tot een hobby voor iedereen. Op het hoogtepunt - rond 1980 - had de club ca. 200 leden. Na de introductie van de digitale camera en bewerkingssoftware werden geleidelijk aan nagenoeg alle doka’s opgedoekt. Toch bleef de NAFV van belang tot ver buiten de stad, vooral ook omdat het programma - toen nog maandelijks te lezen in het blad FOTO - als voorbeeld diende voor veel andere clubs. Wat al die jaren bleef is het streven naar kwaliteit. Steeds waren topfotografen ofwel lid, ofwel gastspreker. De NAFV is de oudste fotoclub van het Europese vasteland.

De AAFV werd op 30 september 1923 opgericht door een aantal foto-enthousiasten onder het personeel van het Gemeentelijk Telefoonbedrijf van Amsterdam. Samen met het Zoölogisch Genootschap Artis Natura Magistra besloot het bestuur in 1929 een nationale fotowedstrijd uit te schrijven. De belangstelling voor deze wedstrijd was enorm. Een jaar later kwam uit deze wedstrijd een tentoonstelling voort - de eerste nationale fototentoonstelling in Nederland - en het publiek reageerde bijzonder enthousiast. Zo werd deze tentoonstelling het begin van een jaarlijkse traditie van nationale exposities, de bekende Kerstsalons. Met uitzondering van de oorlogsjaren werd deze traditie tot en met 1964 voortgezet.

 

De amateurfotografie begon als een aardige vrijetijdsbesteding en veranderde in de loop der jaren van alleen maar schoonheidsbeleving tot een oneindig gevarieerd expressiemiddel. Wat kan de huidige fotograaf met zijn werk niet allemaal tot uitdrukking brengen! Schoonheid, dynamiek, emoties, aanklacht, de tijdgeest, protest: een heel scala aan gevoelens en mededelingen. Daarom is fotografie zo boeiend, maar is goede fotografie tegelijkertijd niet zo eenvoudig.

 

De samenvoeging van deze twee fotoverenigingen tot de huidige NAFVA kwam tot stand na een teruglopend ledenaantal bij beide clubs, een landelijke trend. Ondanks de cultuurverschillen tussen de NAFV en de AAFV bracht het samengaan binnen een paar maanden een hernieuwde club voort: het lukte om de sterke kanten van de beide clubs te combineren. Het samengaan leidde tot nieuwe groei en bloei. Zo haalde de NAFVA in 2005, 2007 en 2017 het predicaat 'beste fotoclub' in de landelijke clubwedstrijden en stonden we de afgelopen 5 jaar vaak in de top 5.

De NAFVA is nog steeds een hechte eenheid, waarin alle vrijheid om foto's in je eigen stijl te maken is gebleven.

Wil je nog meer weten? Hier staat een interessant artikel over ons toenmalige 125-jarige bestaan.

Nog verder terug in de tijd? In dit gedenkboekje uit 1927 kun je lezen hoe de fotovereniging functioneerde op haar 40e verjaardag, en hoe 'volijverig' we toen ook al waren.

bottom of page